vergoedingen

Sinds september 2016 ben ik bij een andere beroepsvereniging als natuurgeneeskundige aangesloten, namelijk bij beroepsorganisatie VNT. Door deze aansluiting worden mijn behandelingen door de meeste ziektekostenverzekeringen vergoed; geheel of gedeeltelijk. Mits aanvullend verzekerd natuurlijk.

De VNT valt onder koepelorganisatie RBCZ. Ook daar ben ik dus lid van.

Daarnaast val ik onder klacht- en tuchtrecht van de SCAG.

Bij verhindering graag 24 uur van tevoren telefonisch of per mail annuleren of verzetten, anders ben ik genoodzaakt de kosten voor het consult in rekening te brengen.